Công Ty Cổ phần ALS Đông Hà Nội (ALSE)

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Được thành lập năm 2012, công ty có chức năng vận hành và khai thác nhà ga hàng không kéo dài (Off – Airport Cargo Terminal) phục vụ các khách hàng tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh và khu vực phía Đông Hà Nội (Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên,…)